top of page

Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek olarak tanımlanır ve “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir.

Saldırı Türleri

Buldukları en kolay yol ile güvenliğinizi bozmak isteyen saldırganlar, bunu çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebilir. Daha önce bahsedildiği gibi, neyin saldırı olarak tanımlandığının çok fazla önemi var. Bu noktada saldırıların genel bir gruplandırmasını yapmak mümkün:

* İzinsiz Erişim: Bu saldırı türünde, saldırgan bilgiye (yazılım, donanım ve veri) yetkisi olmadığı halde erişebilmesidir. Aynı bilgiye yetkili kullanıcılar da olağan şekilde erişebilirler, yani bilginin kendisinde bir bozulma yoktur. Bununla birlikte o bilgiye erişmesi beklenmeyen kişilerin bunu yapabilmesi, saldırı olarak nitelendirilir (örn: ağ koklama)

* Engelleme veya Zarar Verme: Bu saldırı türünde, bilgiye erişim engellenir. Bilgi ya kaybolmuştur/silinmiştir; ya kaybolmamıştır, ama ulaşılamaz durumdadır; veya kaybolmamıştır ve ulaşılabilir durumdadır, ama yetkili kullanıcılar tarafından kullanılamaz durumdadır (örn: donanımın kırılması, veya DoS veya DDoS gibi erişim reddi saldırıları).

* Değişiklik Yapma: Bu saldırı türü, bilginin yetkili kullanıcıya ulaşmadan önce saldırganın amaçları doğrultusunda bilgide değişiklik yapmasını içerir. Program kodları, durgun veri, veya aktarılmakta olan veri üzerinde yapılması mümkündür (örn: virüsler ve truva atları).

* Üretim: Bu saldırı türü, gerçekte olmaması gereken verinin üretilmesini içerir. Üretilen veri, daha önceki gerçek bir verinin taklidi olabileceği gibi, gerçeğe uygun tamamen yeni bir veri şeklinde olabilir (örn: sahte veri, ya da veri taklidi).

Bunların yanı sıra saldırıları aktif ve pasif olmak üzere de gruplandırmak mümkün. İzinsiz erişim türündeki saldırılar pasif grupta, diğer saldırılar aktif saldırı grubunda yer alır.

 

 

Bilgi Güvenliği çözümleri  teknolojilerinde uzman kadromuzla desteğe hazırız...

Bize ulaşmak için lütfen tıklayınız

bottom of page