top of page

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

NETSEC, Şirketin sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.

 

Bu bilgi güvenliği politikası, NETSEC’in Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.

 

NETSEC, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 ve TS ISO/IEC 27701 Standartlarına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

 

Bilgi Güvenliği hizmetleri sunan ve yürüten NETSEC olarak;

 

  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel siber tehditleri “zero day” mantığı ile takip etmeyi,

  • Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,

  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

  • Gerçekleştirdiğimiz Bilg Güvenliği hizmetleri faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmeyi,

  • Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,

  • İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,

  • Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,

  • Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı,

  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara, ISO 27701 Kişisel verilerin yönetimi standardını referans alarak uymayı,

 

       tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

bottom of page